Medzinárodná asociácia         Slovenská asociácia      Asociácia praktickej streľby   Asociácia dynamickej    Športová Situačná streľba
    praktickej streľby               dynamickej streľby              
Českej republiky              streľby poľska